چگونه کار می‌کند؟

مراحل یافتن فریلنسر مناسب شمالیست تمام پروژه‌هامعماری

اشتراک‌ها

 
اشتراک برنزی

اشتراک برنزی

 • 5 پیشنهاد در ماه
 • 10 مهارت قابل انتخاب
 • کمیسیون، %10 مبلغ پروژه
 •  
 • رایگان
 •  
شروع کنید
 
اشتراک طلایی

اشتراک طلایی

 • 50 پیشنهاد در ماه
 • 40 مهارت قابل انتخاب
 • کمیسیون، %10 مبلغ پروژه
 • ماهیانه 10 هزار تومان
 • شش ماهه 54 هزار تومان (%10 تخفیف)
 • سالانه 96 هزار تومان (%20 تخفیف)
شروع کنید